TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W KADŁUBIE

Od marca do grudnia uczniowie najmłodszych klas Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie brali udział w zajęciach p.n. „Integracja sensoryczna dla najmłodszych”. Zorganizowanie tego typu zajęć było możliwe dzięki uzyskaniu Grantu Edukacyjnego Powiatu Strzeleckiego na rok 2014.

Właściwa symulacja układów sensorycznych wpływa na przyrost nowych i rozszerzenie już istniejących neuronów, co z kolei ułatwia uczenie się. Integracja bodźców zmysłowych kształtuje postrzeganie świata i wpływa na celowe i efektywne działanie. Poprzez zabawę z wykorzystaniem metody SI integrują się wrażenia zmysłowe uczniów, które są podstawą optymalnego rozwoju i stanowią bazę do nauki nowych umiejętności.

Zajęcia prowadziła Monika Szendzielorz-Nowakowska – terapeuta Integracji Sensorycznej.